Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady
Právne poradenstvo
There are no translations available.

Právo obchodných spoločností:

- zakladanie, zmena, zrušenie obchodných spoločností
- správa a vymáhanie pohľadávok, predžalobné výzvy, návrhy na súd, návrhy na vykonanie exekúcie,
- prevody obchodného podielu
- fúzie a akvizície spoločností
- zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a inými inštitúciami

a ďalšie služby Obchodného práva ako
- tvorba a pripomienkovanie a konzultácie obchodnoprávnych zmlúv podľa požiadaviek klientov
- právne rozbory a expertízy
- konkurzy - spisovanie návrhov na ich vyhlásenie, prihlasovanie pohľadávok a
a ďalšie služby v zmysle Obchodného zákonníka

Občianské právo:

- tvorba kúpnych, nájomných a darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke a iných zmlúv v zmysle Občianského zákonníka 
- rodinné právo a rozvody, vymáhanie výživného
- vyporiadanie bezpodielového a podielového spoluvlastníctva,
- náhrada škody, ochrana osobnosti
- susedské vzťahy - vyporiadanie pozemkov, obmedzovanie vlastníckych práv
- príprava žalôb a právnych rozborov
- komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností vrátane zastupovania pred katastrálnym úradom
- zastupovanie v exekučnom konaní

Správne právo:

- priestupkové konanie
- poradenstvo v územnom a stavebnom konaní
- komplexný servis vo veciach riadenia, rozhodovanie obcí a samosprávy

Pracovné právo:

- poradenstvo zamestnávateľom ako i zamestnancom
- zastupovanie pred súdmi v sporoch vyplývajúcich z pracovnoprávnej povahy (neplatné ukončenie prac.pomeru, odstupné atď)
- dohody o hmotnej zodpovednosti
- zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnom vzťahu
- diskriminácia

Trestné právo:

- obhajoba obvinených osôb z trestného činu pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
- zastupovanie poškodených a náhrada škody v trestnom konaní

a ďalšie právne a poradenské služby na základe požiadaviek klienta

 
Share to Facebook Share to Google