Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Plagát / Leták - 50%
Na internetovej stránke - 15%
Na Bildboarde - 12.5%
Obľúbená TV, alebo Rádio - 2.5%
Iná forma propagácie - 20%

Komunikačné zručnosti

 

Názov modulu:

Komunikačné zručnosti

 

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Základným cieľom je zvýšenie schopnosti komunikácie na pracovisku, lepšie posúdenie ľudí z hľadiska ich neverbálnej komunikácie a osvojenie si nových praktík komunikácie.

 

Cieľová skupina absolventov:

Manažéri, vedúci pracovníci, ktorí potrebuju odhaliť techniky komunikácie, zdokonaliť posudzovanie verbálnej, neverbálnej komunikácie, získať nové zručnosti komunikácie v pracovnom kolektíve.

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu prejde výcvikom v oblasti komunikácie ako celku, vnímania neverbálnej komunikácie, posudzovania kongruencie a oblasti efektívnej komunikácie.
Po ukončení kurzu vie kriticky zhodnotiť a odstrániť nevhodné prvky z vlastnej verbálnej a neverbálnej komunikácie(intrúzia, dvojitá väzba)
Ovláda zásady poskytovania spätnej väzby, aktívneho počúvania a iných komunikačných nástrojov.

 

Učebný plán:

Prvky neverbálnej komunikácie
Verbálna komunikácia – základné charakteristiky
Komunikačný tok a šumy
Videovýcvik

 

Časový rozsah aktivity:

16 hodín

 

Forma ukončenia:

Osvedčenie MŠ SR o absolvovaní kurzu a zvýšení kvalifikácie

 

 
Share to Facebook Share to Google