Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady

Legislatíva a právo

 

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Základným cieľom je zvýšenie kvalifikácie a poznatkov z oblasti práva.
Lepšia konkurencie schopnosť uplatnenia sa, na pracovnom trhu v SR a EÚ
Tento kurz Vám pomôže poznať Vaše práva na území Slovenska a v Európskej Únií

 

Profil absolventa:

Absolvent po ukončení kurzu má poznatky zo základov teórie štátu a práva.Občianskeho práva, správneho práva, európskeho práva, legislatívy vo verejnej správe.
Ovláda základné právne pojmy a dokáže koncipovať základné právne listiny vyskytujúce sa vo verejnej správe.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre verejnú správu, vedúcich pracovníkov, ľudí so záujmom o základné vedomosti z právnej legislatívy.
Pre ľudí ktorí sa stretávajú s právnymi normami v práci, alebo pri štúdiu.

 

Učebný plán:

Úvod do teórie práva
Úvod do organizácie EU a teória štátu
Občianské právo
Správne právo
Právo v praxi – druhy a formy právnych listín

 

Časový rozsah aktivity:

90 hodín

 

Forma ukončenia:

Osvedčenie MŠ SR o absolvovaní kurzu a zvýšení kvalifikácie.

 

 
Share to Facebook Share to Google