Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady
Nemecký jazyk - porkočilí

Modul B1

 

Názov modulu:

Mierne pokročilí, stupeň - B1

 

Cieľ kurzu:

Základným cieľom je rozvíjať slovnú zásobu a použivanie viet aq pripraviť san a štátnu skúšku Zertifikat Deutsch

 

Profil absolventa:

Absolvent po ukončení kurzu B1 je schopný absolvovať skúšku zodpovedajúcu tejto úrovni „Zertifikat Deutsch“.
Má osvojenú širokú slovnú zásobu a prehĺbenú gramatickú časť. Väčšia časť vyučovacích hodín sa venuje konverzačným témam.
Študent dokáže používať v komunikácii nepriamu reč, vie tvoriť pasívne väzby, predminulý čas, futur I – budúci čas, príčastie I a II,
Je schopný vyjadriť vnímanie, posudok, pravdepodobnosť.

 

Cieľová skupina:

Nezamestnaní, osoby hľadajúce uplatnenie na trhu práce na Slovensku a v zahraničí
Absolventi stredných škôl, absolventi vysokých škôl.

 

Učebný plán:

Nepriame opytovacie vety s ob, slovesá s doplnkom v prítomnom čase a perfekte, modálne slovesá v perfekte, neurčitok ako podstatné meno.
Intonácia vety pri priamej a nepriamej otázke
Trpný rod v prítomnom čase, préterite a perfekte ako aj u modálnych slovies
Trpný rod bez vyjadrenia podmetu, priebehový a stavový trpný rod
Predminulý čas, vedľajšie vety s dvojčlennými spojkami, stavba vety pri dvoch doplneniach a dvoch zámenách, spodstatnené prídavné mená.
Budúci čas, konjunktív II – minulý čas, slovesá haben, sein, brauchen + zu
Príčastie I. a II. prítomné a minulé, dvojčlenné predložky
Konjunktív I v prítomnom čase a perfekte, nepriama reč, nominálne zložené slová, recipročné zámená sich, einander

 

Časový rozsah:

60 hodín

 

Forma ukončenia:

Osvedčenie MŠ SR o absolvovaní kurzu a zvýšení kvalifikácie

 

Informácie: tel: +421 907 668 972 alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 
Share to Facebook Share to Google