Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady
Nemecký jazyk - začiatočníci

Modul A1

 

Názov modulu:

Začiatočníci, stupeň - A1

 

Cieľ kurzu:

Základným cieľom je osvojiť si základnú slovnú zásobu a použivanie viet

 

Profil absolventa:

Absolvent po ukončení kurzu A1 je schopný absolvovať skúšku zodpovedajúcu tejto úrovni.
Má osvojenú základnú slovnú zásobu a gramatiku.
Rozoznáva určité a neurčité členy, vie tvoriť negáciu slov a viet, pozná časovanie pravidelných a časť nepravidelných slovies.
Vie tvoriť stavbu vety s použitím modálnych slovies, pozná základné a radové číslovky.
Ovláda perfektum - zložený minulý čas.

 

Cieľová skupina:

Nezamestnaní, osoby hľadajúce uplatnenie na trhu práce na Slovensku a v zahraničí
Absolventi stredných škôl, absolventi vysokých škôl.

 

Učebný plán:

Určitý a neurčitý člen, privlastňovací člen, negácia, podstatné meno v Sg.a Pl., osobné zámeno, slabé slovesá, sloveso „byť“, tvorenie výpovede
Zisťovacej otázky a otázky s opytovacím slovom W-Frage
Používa základné číslovky do 100
Predstavenie sa
Vyplnenie formulára s osobnými údajmi
Používanie čísloviek do 1000
Akuzatív: člen, osobné zámeno, určitý a neurčitý člen
Doplnok v akuzatíve. Negácia
Slovesá s doplnkom v datíve a akuzatíve
Osobné zámeno v akuzatíve a dative
Predložky a časové údaje, tvorenie dátumu
Perfektum silných a slabých slovies
Príčastie minulé, préteritum slovies sein a haben, udávanie času

 

Časový rozsah:

60 hodín

 

Forma ukončenia:

Osvedčenie MŠ SR o absolvovaní kurzu a zvýšení kvalifikácie

 

Informácie: tel: +421 907 668 972 alebo Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 
Share to Facebook Share to Google