Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady

Podvojné Účtovníctvo Podnikateľa

 

Názov modulu:

Podvojné účtovníctvo podnikateľa

 

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Základným cieľom je naučiť sa zvládať a porozumieť účtovaniu v podvojnom účtovníctve
Poznať techniky podvojného účtovania
Osvojiť si techniky účtovania

 

Cieľová skupina absolventov:

zamestnanci verejnej správy
zamestnanci podnikateľských subjektov uchadzajúcich sa o pozíciu ekonóma, účtovníka
fyzické osoby, ktoré chcú mať prehľad o vlastnom účtovníctve
záujemcovia o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí potrebných pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy v praxi
živnostník, vedúci účtovníctvo pre iných podnikateľov.

 

Profil absolventa:

Po úspešnom absolvovaní kurzu absolvent pozná základné a všeobecné ustanovenia patriace k zákonu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pozná a má osvojené pojmy vyskytújúce sa v podvojnom účtovníctve. Absolvent ovláda účtovné postupy/účtovné súvzťažnosti, účtovné triedy a k nim patriace osobitosti účtovania, dokáže spracovať finančnú analýzu podniku, konsolidáciu účtovnej závierky, dokáže využiť triedenie nákladov a kalkulačný systém.

 

Učebný plán:

Úvod do podvojného účtovníctva
Právna úprava
Podstata podvojného účtovníctva
Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
Účtovná trieda 0 - Dlhodobý majetok
Účtovná trieda 1 - Zásoby
Účtovná trieda 2 - Finančné účty
Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy
Účtovná trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtovná trieda 5 - Náklady
Účtovná trieda 6 – Výnosy
Účtovná trieda 7 – Uzavierkové a podsúvahové účty
Príklady účtovania

 

Časový rozsah aktivity:

115 hodín

 

Forma ukončenia:

Osvedčenie MŠ SR o absolvovaní kurzu a zvýšení kvalifikácie

 

 
Share to Facebook Share to Google