Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Plagát / Leták - 50%
Na internetovej stránke - 15%
Na Bildboarde - 12.5%
Obľúbená TV, alebo Rádio - 2.5%
Iná forma propagácie - 20%

Moderný manažér

 

Názov modulu:

Prezentačné zručnosti

 

Cieľ vzdelávacej aktivity:

Základným cieľom je zvýšenie kvalifikácie a poznatkov z oblasti prezentácie
Pracovníci pracujúci na manažérskych pozíciách, prípadne iných pozíciách vyžadujúcich odborné komunikačné zručnosti.

 

Cieľová skupina absolventov:

Kurz je určený pre verejnú správu, vedúcich pracovníkov, ľudí so záujmom o zlepšenie si osvojených poznatkov z prezentačných schopnosti.
Pre ľudí pracujúcich na manažérskych pozíciách, prípadne iných pozíciách vyžadujúcich odborné komunikačné zručnosti.

 

Profil absolventa:

Absolvent kurzu ovláda základné rétorické a prezentačné princípy, osvojil si metódy prípravy prezentačného materiálu, výber správnych prezentačných nástrojov na základe cieľového publika.
Absolvent získal zručnosti zamerané na upútanie pozornosti publika, ovláda rôzne praktiky zvládanie stresu, trémy pred a počas prezentovania
Absolvent kurzu ovláda základné rétorické a prezentačné princípy, osvojil si metódy prípravy prezentačného materiálu, výber správnych prezentačných nástrojov na základe cieľového publika.
Absolvent získal zručnosti zamerané na upútanie pozornosti publika, ovláda rôzne praktiky zvládanie stresu, trémy pred a počas prezentovania

 

Učebný plán:

Príprava prezentácie a využitie pomôcok
Verbálna a neverbálna stránka prezentácie
Ako upútať a presvedčiť
Zvládanie trémy
Videovýcvik

 

Časový rozsah aktivity:

16 hodín

 

Forma ukončenia:

Osvedčenie MŠ SR o absolvovaní kurzu a zvýšení kvalifikácie

 

 
Share to Facebook Share to Google