Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Plagát / Leták - 50%
Na internetovej stránke - 15%
Na Bildboarde - 12.5%
Obľúbená TV, alebo Rádio - 2.5%
Iná forma propagácie - 20%
DMAIC

Základným prostriedkom zlepšovania v iniciatíve Six Sigma sú projekty. Proces súbežne prebiehajúcich v podniku dáva predstavu o šírke implementácií Six Sigma.

 

Six Sigma má pre zlepšovanie procesov pevnú, štruktúrovanú a prísne logickú metódu, nazývanou DMAIC.

 

Tento názov je skratkou slov:

-         - Define (Definuj)

-         - Measure (Meraj)

-         - Analyse (Analyzuj)

-         - Improve (Zlepšuj)

-         - Control (Riaď)

 

       dmaic

 

DEFINE

-         Cieľom prvého kroku je definovať účel a rozsah projektu. K tomu je potrebné získať informácie o procese a jeho zákazníkoch. V prvom kroku sa prevedie i ekonomická analýza prínosov a nákladov a s tým sa vytvorí Six Sigma.

MEASURE

-         Cieľom druhého kroku je opísať a merať súčasný stav a overiť, či metóda merania vyhovuje pre analýzu procesu.

ANALYSE

-         Cieľom etapy je nájsť a pomôcť nameraným údajom a poukázať príčinu súčasného stavu.

IMPROVE

-         Cieľom etapy je nájsť, overiť a realizovať riešenie problému. Dobre riešenie je také, ktoré smeruje k potláčaniu hlavných príčin problému a ktoré je plné realizovateľne.

CONTROL

-         V tejto etape je riešenie už zrealizované a našou úlohou je zmerať jeho účinnosť. Rovnakou metódou, ako sme merali v druhom kroku meriame nový stav a porovnávame. Pokiaľ je zlepšenie skutočné účinné a prínosne, chceme ju zachovať a ochrániť potrebujem permanentne proces zlepšovať a kontrolovať.

 

FMEA

FMEA (z anglického Failure Mode and Effect Analysis) je nástroj, ktorý umožňuje systematický analyzovať produkt alebo proces a vyhľadať jeho potencionálne slabiny. Zároveň slúži k nájdeniu preventívnych opatrení a kontrole ich realizácii. Hovoríme tak o FMEA produktu a FMEA procesu.

 

Zhrnutie

  • Systematické zlepšovanie môže byť zdrojom konkurenčnej výhody.
  • Systém zlepšovania je jeden zo systémov každého podniku orientovaného na zákazníka.
  • Šesť hlavných charakteristík systému trvalého zlepšovania.
  • Rozhodnutie a realizácie systému zlepšovania je v zodpovednosti vedenia podniku.
 
Share to Facebook Share to Google