Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

info

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Please wait while JT SlideShow is loading images...
5SDMAICSix Sigma
Please wait while JT SlideShow is loading images...
HACCPKurz OpatrovaniaKurz Uctovnictva
Please wait while JT SlideShow is loading images...
FrencizaISO certifikaciaUradne preklady

Španielský jazyk

 

Všeobecne o kurze:

Španielský jazyk je čoraz viac žiadaný na trhu práce, keďže Španielsko je krajinou so silnou ekonomikou a neustálym rastom. Španielský jazyk bol druhým najpouživanejším jazykom sveta a naďalej si drží jednu z popredných pozícii.

 

Rámcové osnovy pre základný kurz španielského jazyka 

 

Gramatika a fonetika:

pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia
členy: určitý a neurčitý
podstatné mená: rod, číslo
prídavné mená: rod, číslo, krátenie prídavných mien
zámená: - osobné, predmet priamy aj nepriamy, postavenie vo vete
privlastňovacie, ukazovacie, neurčité - nada, nadie, nunca ninguno, alguno, alguien
číslovky základné aj radové
predložky: a, en, desde, entre, hasta, por, para
stupňovanie, porovnávanie
slovesá: ser, estar, hay
slovesné triedy, zvratné slovesa, zápor pri slovesách, imperatív kladný aj záporný, neosobné vyjadrovanie
nepravidelné slovesá: tener, poner, ir, venir, coger, seguir, cerrar, gustar, poder, querer, hacer, salir, volver, empezar, preferir, saber, jugar, oír, doler, decir, leer, morir, nacer,
slovesá so zámenom: me gusta, me parece, me queda
slovesné časy: prítomný, priebehový (estar + gerundio), prechodník, blízky budúci (ir a + infinitív), jednoduchý minulý (indefinido), zložený minulý (perfecto compuesto), imperfectum, príčastie minulé, budúci čas, kondicionál
slovesné väzby: hay que, tener que, väzby slovesa quedar

Lexika:

národnosti povolania
dom, zariadenie
mesto- verejné budovy a doprava
potraviny - ryby, mäso, ovocie, zelenina
popis osoby, rodina
miery, množstvo, farby, oblečenie, materiály
športy, športoviská
mesiace
počasie
zdravie, časti ľudského tela, stav
telefonovanie
zemepis - základné informácie

 

 
Share to Facebook Share to Google